Canvi de sentit

Canvi de sentit

Obra: Canvi de sentit

Autor: Luís Lera

Materials: Ferro 370 x 70 cm

Comentari sobre l’obra:

Situada a la Via Verda ens indica el camí de l’exili que va fer l’escultor Luis Lera quan tenia set anys l’any 1947 juntament amb la seva família.

Biografia:

Tota  l’obra de Luis Lera està feta en aquest país. Gran part d’aquestes obres estan realitzades en ferro material que coneix a la perfecció.

Ha realitzat exposicions tant individuals com col·lectives i varies escultures estan col·locades en espais públics.

La seva inquietud ha fet que també escrigui en diverses revistes, tant d’àmbit cultural com social.

El col·lectiu d’Art al Ras han col·laborat en la realització de l’escultura.

Via verda. Arnes-Lledó a El Pinell de Brai: