Força del vent

Obra: Força del vent

Autor: Mariano Andrés

Material: Pedra

285 x  200 x 85 cm

Amb formació de canter i escultor decideix entrar com a mestre de taller a la Universitat de Belles Arts de Barcelona al 1975.

Al jubilar-se obre taller amb alumnes propis i deixebles. Fent una selecció d’exposicions anomenades variès:

Exposicions Individuals:

A Barcelona, Alella, Orihuela, Beverly Hills, Suïsa, etc.

Exposicions col·lectives:

Tarragona, Japó, Toulouse, London, Basilea, Los Àngeles.

Camí de Batea a Caseres: