Vinyes de lluna

Obra: Vinyes de lluna

Autor: Montse Martínez Solé i Mariano Andrés

Material: Fusta, pedra

750 x 320 x 200 cm

Mariano Andres Vilella, amb formació de picapedrer i escultor decideix entrar com a mestre de taller a la Universitat de Belles Arts de Barcelona al 1975.

Al jubilar-se obre taller amb alumnes propis i deixebles. Fent una selecció d’exposicions anomenades varies:

Exposicions Individuals:

A Barcelona, Alella, Orihuela, Beverly Hills, Suïsa, etc.

Exposicions col·lectives:

Tarragona, Japó, Toulouse, London, Basilea, Los Àngeles.

Camí de Batea a Caseres: